Funkcje systemu

logo_209x40
TWORZENIE SCEN , TRYB NOCNY , WYDARZENIA CYKLICZNE , TRYB WAKACJE , GRUPY UŻYTKNOWNIKÓW , IntelliSWITCHER

Tworzenie scen

 • światło – włączanie/wyłączenie
 • światło – ściemnianie ( działa wyłącznie z żarówkami ściemnialnymi)
 • kontakt – włączenie/wyłączenie zasilania
 • działania na wielu światłach/żarówkach jednocześnie

Tworzenie scen polega na łączeniu ze sobą świateł i punktów poboru prądu w grupy a następnie ustawianie dla każdego z nich akcji, którą ma wykonać. Sceny nie muszą ograniczać się do jednego pomieszczenia. Mogą dotyczyć kilku pomieszczeń lub całego mieszkania. Sceny obsługują równocześnie światła i kontakty. System DOMZZY pozwala na tworzenie wielu scen, które mogą zawierać od jednego do wszystkich punktów wchodzących w skład systemu.

Przykład:

Przykładowy użytkownik stworzył scenę, której zadaniem ma być równoczesna obsługa oświetlenia wewnątrz domu, obsługa oświetlenia elewacji i ogrodu oraz dodatkowo włączenie fontanny. Wszystko wykonywane jednym kliknięcie w aplikacji. W tym celu do stworzonej sceny, nazwanej “wieczór” użytkownik dodaje następujące punkty:

 • oświetlenie pomieszczeń w domu, oświetlenie zewnętrze elewacji, oświetlenie ogrodu
 • punkt poboru prądu – fontanna

Dla każdego punktu z osobna ustawia akcje do wykonania. Uruchomienie sceny spowoduje:

 • włączenie zewn. oświetlenia elewacji, włączenie oświetlenia ogrodu
 • wyłącznie oświetlanie w holu
 • wyłączenie głównego oświetlenia w salonie, włączenie kinkietów oraz ściemnienie ich na 40%, włączenie oświetlenia podłogowego w kuchni
 • włączenie mechanizmu fontanny (podłączona do modułu kontaktu)
DOMZZY

Tryb NOCNY

 • wyłączanie oświetlenia w całym domu
 • wyłączanie kontaktów w całym domu
 • ustawianie punktów jako “urządzenia nocne”
 • automatyczne włączanie urządzeń nocnych

 

Jest to specjalnie stworzona scena której zadaniem jest przełączenie systemu w tryb nocny. Jednym kliknięciem, przed udaniem się na odpoczynek, jesteśmy w stanie wyłączyć oświetlenie w całym domu.

Tryb nocny posiada kilka dodatkowych funkcji, z których można skorzystać przy przełączaniu w ten tryb:

“Urządzenia nocne”Jeżeli którekolwiek ze światłe lub kontaktów zostanie ustawiony jako takie urządzenie nie będzie automatycznie wyłączane przy przechodzeniu w tryb nocny.

“Nie wyłączaj kontaktów” – skorzystanie z tej opcji spowoduje, że żadne z kontaktów nie będą wyłączane na noc.

“Włącz urządzenia nocne” – aktywacja tej opcji spowoduje, że system sprawdzi czy wybrane wcześniej nocne urządzenia są włączone. Jeżeli tak to pozostawi je włącznone. Jeżeli nie, to wygaszając cały dom automatycznie je włączy.

Przykład:

Przykładowy użytkownik jako urządzenia nocne ustawił zewnętrzne oświetlenie elewacji oraz oświetlenie podgłogowe w pokoju dziecięcym. Dodatkowo aktywował opcję “nie wyłączaj kontaktów”.

Przełączenie domu w tryb nocny spowodowało wyłączenie oświetlenia w całym domu a następnie włączenie oświetlenia elewacji oraz delikatnego oświetlenia w pokoju dziecięcym. Nie wyłączanie kontaktów zapobiega wyłączeniu np. lodówki.

DOMZZY

Wydarzenia CYKLICZNE

 • włączanie/wyłączanie świateł/kontaktów
 • ustalanie dnia tygodnia, w którym ma być akcja ma być wykonana
 • ustalanie godzin, w których akcja ma być wykonana

Jeżeli określone czynności powtarzają się w twoim domu regularnie, możesz skorzystać z funkcji “Wydarzenia cykliczne”.

Aktywując tą funkcję możesz uruchomić każdą zapisaną wcześniej scenę nie tylko o określonej godzinie ale też w określonym wcześniej dniu tygodnia. Możesz tworzyć wiele wydarzeń cyklicznych, przez co możesz tworzyć wydarzenia osobno dla dni pracujących, dla dni wolnych od pracy lub dla poszczególnie wybranych dni, np: poniedziałek, czwartek itp…

Przykład:

Przykładowy użytkownik w każdą sobotę i niedzielę rano włącza nawadnianie swojego trawnika. Dodatkowo codziennie wieczorem włączane są lampy neutralizujące szkodniki. Lampy oraz urządzenie nawadniania podłączone są do osobnych modułów kontaktu.

Użytkownik stworzył cztery wydarzenia cykliczne:

 • Lampy. Powtarzanie: codziennie – Godzina: 20.30 – Akcja: włącz
 • Lampy. Powtarzanie: codziennie – Godzina: 20.45 – Akcja: wyłącz
 • Nawadnianie. Powtarzanie: w każdą sobotę, w każdą niedzielę – Godzina: 5:00 – Akcja: włącz
 • Nawadnianie. Powtarzanie: w każdą sobotę, w każdą niedzielę – Godzina: 6:00 – Akcja: wyłącz

Wskazane czynności wykonywane są automatycznie, bez uczestnictwa użytkownika.

DOMZZY

Tryb WAKACJE

 • symulowanie obecności w domu
 • losowe włączanie/wyłączanie oświetlenia w pomieszczeniach
 • losowe włączanie/wyłączanie urządzeń

Przałączając system w tryb wakacyjny symulujemy obecność mieszkańców w domu poprzez włączanie i wyłączanie oświetlania/urządzeń o określonych godzinach.

Dla zwiększenia realności symulacji zarówno godziny jak, długość aktywności czy też pomieszczenia i urządzenia są aktywowane losowo, przez co potencjalnie obserwujący dom nie mają wrażenia, że jest to wynikiem działania automatycznego.

Przykład:

Przykładowy użytkownik wyjeżdża z rodziną na dwutygodniowe wakacje. Ustawiając datę wyloty i powrotu przełącza system w tryb wakacyjny. Pod jego nieobecność losowo włączane jest oświetlenie w salonie, pokojach dziecięcych i sypialniach. Dodatkowo do kontaktu podłączone jest radio, które aktywowane w określonych godzinach jest słyszalne dla potencjalnie obserwujących.

DOMZZY

Grupy UŻYTKOWNIKÓW

 • tworzenie grup użytkowników
 • nadawanie użytkownikom określonych uprawnień
 • ograniczanie dostępu do pomieszczeń / świateł / kontaktów / scen itp…

Funkcja ta pozwala dzielić użytkowników na osobne grupy, którym nadawane są określone uprawnienia. Przykładem takich grup mogą być dzieci lub goście. Nadając uprawniania możemy je ograniczyć do konkretnych pomieszczeń a nawet do konkretnych punktów oświetlenia lub kontaktów.

Można tworzyć wiele grup użytkowników z różnymi poziomami uprawnień.

Przykład:

Przykładowy użytkownik przyjmuje w swoim domu gości. Oferując im pokój gościnny tworzy grupę “goście” i nadaje im uprawnienia do sterowania oświetleniem wyłącznie w pokoju gościnnym oraz toalecie. Ma przez to pewność, że goście przypadkowo nie będą sterować innymi pomieszczeniami w domu, np. główną sypialnią, oświetleniem zewnętrznym itp.

DOMZZY

Tylko w DOMZZY!

IntelliSWITCHER

 • nadawanie przełącznikowi ściennemu nowych funkcjonalności
 • przekształcenie standardowego, ściennego przełącznika świateł w punkt inteligentnego sterowania
 • przypisywanie do 3 scen dla jednego punktu
 • zachowanie podstawowej funkcjonalności przełącznika

To unikatowa funkcja systemu DOMZZY!

Polega na przekształceniu każdego standardowego, ściennego przełącznika światła w punkt inteligentnego sterowania mieszkaniem. Nie ma przy tym znaczenia typ, budowa czy data produkcji włącznika, z którego chcemy stworzyć nowy punkt sterowania. Oczywiście przekształcony w IntelliSWITCHER przełącznik świetlny nie traci swoich podstawowych właściwości, czyli przełącza światło które jest do niego podpięte.

Do każdego przełącznika można przypisać 3 dowolnie wybrane sceny a następnie uruchamiać je poprzez przełączanie światłe:

 • 3 przełączenia – uruchomienie sceny #1
 • 4 przełączenia – uruchomienie sceny #2
 • 5 przełączeń – uruchomienie sceny #3

Dodatkowa funkcja “odwrotnego włączenia” powoduje, że np. uruchamiając scenę #3 potrójnyk kliknięciem klawisza przełącznika, ponowne potrójne kliknięcie spowoduje wykonanie akcji przeciwnych: włączenie → wyłączenie

UWAGA!!! Jeżeli dany przełącznik ścienny obsługuje żarówkę ściemnialną można przypisać scenę ściemnienia oświetlenia a następnie rozjaśnienia. Tym samym dodajemy nową funkcjonalność do tradycyjnego przełącznika np. 3 kliknięcia ściemnij, 4 rozjaśnij, bez konieczności zakupu nowego przełącznika, wyposażonego w funkcję ściemniacza.

Przykład:

Przykładowy użytkownik posiada wyłącznik światła obsługujący oświetlenie sufitowe wiatrołapu, umiejscowiony tuż przy drzwiach wejściowych.

Użytkownik przekształcić ten przełącznik w IntelliSWITCHER i przypisał mu trzy sceny:

 • wyłącz oświetlenie w całym domu – 3 kliknięcia. Korzysta z niego opuszczając dom, co pozwala mu z jednego miejsca wyłączyć oświetlenie, bez konieczności sprawdzania wszystkich pomieszczeń
 • wyłącz oświetlenie w całym domu, włącz oświetlenie w garażu – 4 kliknięcia. Funkcjonalność podobna do poprzedniej, uzupełniona o oświetlenia garażu, z którego zaraz będzie korzystał.
 • włącz oświetlenie wiatrołapu, holu i salonu – 5 kliknięć. Korzyta z niego kiedy przychodzi wieczorem do domu, co pozwala mu z jednego miejsca oświetlić pomieszczenia z których będzie za chwilę korzystał

Na ścianie przy drzwiach wejściowych znajduje się tuż obok drugi przełącznik oświetlenia zewnętrznego drzwi i obejścia, do którego użytkownik może przypisać następne, zupełnie inne sceny.

DOMZZY